P-L-U-R-A-L
Páričkova 18, 821 08 Bratislava, Slovakia | info@plural.sk
SK/EN

Alexis
kníhkupectvo, 2010
Projekty


Typologický bastard. Priestor kníhkupectva s kaviarňou je súčasne miestom pre koncerty, čítačky, projekcie a prednášky.

realizácia 2010
Bratislava(SK)
plocha: 170m²
program: kníhkupectvo, kaviareň

spolu s totalstudio
tím: Martin Jančok, Aleš Šedivec
grafický dizajn: Marcel Benčík
klient: Ladon
statika: Geostat
stolár: Treeman


1


Ako sa môže malé kníhkupectvo presadiť v silnej konkurencii siete predajcov kníh? Čo môze ponúknuť zákazníkovi? Východisko hľadáme vo vytvorení variabilného priestoru, ktorý by mal, okrem predaja kníh, vytvoriť podmienky pre usporiadanie rôznych sprievodných podujatí — projekcie, čítanie, malé koncerty, workshopy, atď.


To predpokladá maximálne využitie potenciálu jeného z mnohých priestorov bratislavskej Cvernovky, do ktorej je obchod situovaný. Pre účely predchádzajúcej prevádzky bol pozdĺžny trakt so stropom vo výške 5 metrov rozdelený v jednej tretine na dve podlažia.


pôvodný stav


2


3


4


5


6


Ťažiskové body kníhkupectva sú umiestnené na oboch koncoch predajne. Pokladňa pri vstupe a kaviareň na jej opačnom konci, na pôvodnej vyvýšenej galérii. Obidve úrovne prepájajú kaskádovité stupne. Vzniká tak hľadisko pre sprievodné podujatia, ktoré počas bežnej prevádzky kníhkupectva umožnuje zákazníkom sadnúť si, prelistovať knihu, oddýchnuť si, komunikovať.pôvodný stav


stavba8


Étienne-Louis Boullée, Bibliothèque du Roi(1785)


Knihy sú sústredené do dvoch regálov pozdĺž celého priestoru kníhkupectva. Tým je dosiahnutá jasná organizácia a pôsobivý monumentálny efekt množstva kníh na celej ploche stien. Novinky a vybrané knižné tituly sú vystavované na samostatných mobilných stojanoch.


7


9


Pevná časť programu kníhkupectva - zázemie s kanceláriou, skladmi a wc - je ukrytá pod galériou a dostupná jednoramenným schodiskom na rozhraní kaskád a kaviarne.


10


11


12


13otvorenie, december 2010


otvorenie, december 2010


foto:

Tomáš Amtmann (7, 9, 11)
Martin Jančok (1, 3, 8)
Šymon Kliman (2, 4, 5, 10, 12)
Aleš Šedivec (6, 13)